WERONIKA
W czasie naszej ¶l±¶kiej wycieczki spotkali¶my atrakcyjn± autostopowiczkę, która w zamian za podwiezienie postanowiła wypolerować nasze pytongi w przydrożnym lesie.
© 2002-2019 TOMcki Team
Wykupienie dostępu do czę¶ci płatnej nie daje prawa do rozpowszechniania i sprzedaży zawartych w niej tre¶ci.