VIRA
Na krótkiej wycieczce za miasto spotkaliśmy dupeczkę, która da sobie wmówić wszystko. Po krótkiej ściemce poszła z nami w krzaczory, gdzie bynajmniej nie rozmawialiśmy o koncepcji rozwoju intelektualnego :)
© 2002-2018 TOMcki Team
Wykupienie dostępu do części płatnej nie daje prawa do rozpowszechniania i sprzedaży zawartych w niej treści.